2021 m. sausio 12 d.
2021 metų sausio 1 d. Lietuvos maratonininkų duomenų bazėje išviso užfiksuoti realūs 2161 maratono renginiai, kuriuose dalyvavo lietuviai visame pasaulyje.
Per šiuos renginius už visus laikus 4512 lietuviai 15 487 kartus kirto maratono finišo liniją.
2020 metais pavyko užfiksuoti 104 maratonus, kuriuose dalyvavo lietuviai (atitinkamai: 2019 m. – 213 maratonų, 2018 m. – 179, 2017 m. – 188, 2016 m. – 178).
Per šiuos renginius 2020 metais lietuviai bendrai įveikė 1050 maratonų.
Daugiausia (realių) maratonų 2020 metais įveikusių sąrašas pateiktas lentelėje.

2020 metais 618 lietuvių (vyrų ir moterų) įveikė nors po vieną maratoną.
101 moteris praėjusiais metais kirto realaus maratono finišo liniją, o daugiausia kartų tai padarė Voicechovska Ingrida – 28 kartus. Visos moterys, kurios įveikė daugiau kaip 1 maratoną pateiktos lentelėje (o dar 85-ios moterys įveikė po 1 maratoną).

2021 m. sausio 15 d.
2020 metais 618 lietuvių (vyrų ir moterų) įveikė nors po vieną maratoną.
Tarp vyrų maratono finišo džiaugsmą pasiekė 517 vyrų. Daugiausia kartų finišavęs jau eilę metų lyderio pozicijos neužleidžia Mindaugas Garmus (panoręs likti privačiu renkamoje lietuvių maratonų statistikoje). Kitų pasiekimus matome lentelėje.