2017 m. kovo 26 d.
Šiuo metu LBMA maratonų bazėje (http://www.lbma.lt/index.php?maratonai&statistika) užregistruoti 8824 įveikti lietuvių maratonai.
Visų (vyrų ir moterų) maratonų vidurkis 03:45:25 (t.y. vidutinis maratono įveikimo laikas).
Sekančioje lentelėje parodyti įveiktų maratonų kiekiai prie tam tikros laiko ribos: