Pasvalys nuo seno garsėjo ne tik puikiu alumi ir giliomis aludarystės tradicijomis, bet ir Pasvalio maratono šventėmis.
Ir 2022 metais Pasvalio maratonas atgimsta su nauja jėga ir energija.
Kviečiame į jau XVIII-ąjį Pasvalio maratoną!
Ir jūs patys įsitikinsite, kad Pasvalio aukštaičiai ne tik svetingi, bet ir moka rengti puikias bėgimo šventes!!!

NUOSTATAI:

I. BENDROJI DALIS
VšĮ „Maratomanija“, Bėgimo mėgėjų ir sveikos gyvensenos klubas „Vėtra“, Pasvalio sporto mokykla ir LBMA 2022 m. birželio 04d. rengia „XVIII Pasvalio maratoną“.

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
1. Populiarinti bėgimo kultūrą Lietuvoje.
2. Gausinti masinių renginių kiekį Lietuvoje. Didinti gyventojų aktyvumą.
3. Skatinti bėgimą, kaip sveiką gyvenimo būdą.
4. Didinti gyventojų aktyvumą.

III. RENGINIO ORGANIZATORIŲ ATSAKOMYBĖ IR PAREIGOS
1. Registruoti renginio dalyvius, pagaminti ir išduoti numerius.
2. Išmatuoti trasą bei techniškai paruošti ją varžyboms
3. Reklamuoti renginį bei vykdyti viešųjų ryšių kampaniją, siekiant populiarinti bėgimą ir sutraukti kuo didesnį dalyvių skaičių.
4. Užfiksuoti dalyvių bėgimo laikus, juos užprotokoluoti ir įtraukti į oficialų renginio protokolą.

IV. VARŽYBŲ VIETA, LAIKAS IR NUOTOLIAI
2022m. birželio 04d., Pasvalys, Pasvalio stadionas
„XVII Pasvalio maratono“ metu bėgimo mėgėjai ir profesionalai galės varžytis šiose rungtyse:
1. Maratone –Startas 10.00;
2. Pusmaratonyje –Startas 10.00;
3. 10km bėgime –Startas 10.00;
4. 3 km bėgime –Startas 14.00;
5. 1km bėgime –Startas 14.45;
6. 400m vaikų bėgimas – Startas 15.15.

V. LAIKO LIMITAS
42,2 km – 6val.
21,1 km – 3 val.
10km – 2val.
3 km – 1 val.
1 km – 0,5 val.

VI. DALYVIAI
1. Varžybose gali dalyvauti visi norintys, užsiregistravę, pasitikrinę sveikatą ir susipažinę su bėgimo nuostatais. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia ir nei kieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų.
2. Bėgikai, atsiimdami numerį, privalo turėti asmens dokumentą. Už nepilnamečius, dalyvaujančius renginyje atsako jų tėvai, globėjai arba treneris.
3. Kiekvienas dalyvis užsiregistruodamas savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai, be atskiro sutikimo, naudoti rinkodaros tikslais.
4. Distancijos ir jų dalyviai:
• 400m „Vaikų bėgimas“– bėgimas skirtas tėveliams su vaikais ir vaikams iki 10 metų amžiaus.
• 1km „Šeimų bėgimas“– bėgimas skirtas tėveliams su vaikams, bei įvairaus amžiaus šeimoms.
• 10 km ir 3 km – rungtyse gali dalyvauti visi norintys.
• 21,1 km – rungtyje gali dalyvauti asmenys ne jaunesni kaip 15 m. (gimę ne vėliau kaip 2007 metais). Norint dalyvauti jaunesniems dalyviams nei nurodyta, reikalingas raštiškas tėvų, globėjų arba trenerio sutikimas.
• 42,2 km – rungtyje gali dalyvauti asmenys ne jaunesni kaip 18 m. (gimę ne vėliau kaip 2004 metais – pilnamečiai asmenys). Norint dalyvauti jaunesniems dalyviams nei nurodyta, reikalingas raštiškas tėvų, globėjų arba trenerio sutikimas.

VII. SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI
1. Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.
2. Jei užsiregistravęs dalyvis nori keisti rungtį į trumpesnę, jis turi sumokėti rungties keitimo mokestį – 5 Eur. Norint keisti rungtį į ilgesnę – reikia primokėti startinio mokesčio skirtumą, pagal mokėjimo dienos galiojantį rungties startinį mokestį.
3. Kiekvienas dalyvis varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje.
4. Dalyviams bei juos palaikantiems asmenims griežtai draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones, pvz.: dviračius, riedučius, riedlentes ir kitas ratuotas transporto priemones. Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą, bus diskvalifikuojami.
5. Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia asmenine palyda. Pažeidusieji šią taisyklę bus diskvalifikuojami.
6. Kiekvienas bėgimo dalyvis turi prisitvirtinti laiko matavimo elektroninę mikroschemą ant marškinėlių. Jeigu mikroschema nebus pritvirtinta tinkamai, dalyvio laikas nebus fiksuojamas ir tokie dalyviai nebus įtraukti į varžybų protokolą.
7. Varžybų dalyviams nors kiek nukrypti nuo bėgimo trasos (be teisėjo leidimo) yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.
8. Bet kokios dalyvių pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų vyr. teisėjui ne vėliau kaip per 30 minučių po varžybų pabaigos. Dalyvis, pateikdamas pretenziją, privalo sumokėti 30 eurų mokestį, kuris grąžinamas tik tuo atveju, jeigu apeliacinė komisija (maratono direktorius, vyr. teisėjas) pretenziją patenkins. Kol dalyvis nesumoka šio mokesčio, pretenzijos nesvarstomos.
9. Renginio organizatoriai neatsako už dalyvių sveikatą ar sveikatos sutrikimus, patirtus bėgimo metu. Dalyviai privalo pasitikrinti sveikatą.

VIII. SPECIALŪS PUNKTAI TRASOJE
Trasoje bus įrengta vandens ir maitinimo stotelės, kuriose varžybų metu dalyviams bus dalinami gėrimai – vanduo, Cola, energetiniai gėrimai, gaivieji gėrimai, vaisiai, sausainiai, užkandžiai.

IX. APDOVANOJIMAI
42,2 km rungties apdovanojimai:
• 1 – 3 vietas užėmę vyrai ir moterys – rėmėjų prizai, taurės, medaliai;
• Visiems, pasiekusiems finišą per kontrolinį laiką – atminimo medaliai
21,1 km rungties apdovanojimai:
• 1 – 3 vietas užėmę vyrai ir moterys – rėmėjų prizai, taurės, medaliai;
• Visiems, pasiekusiems finišą per kontrolinį laiką – atminimo medaliai;
10 km ir 3 km rungčių apdovanojimai:
• 1 – 3 vietas užėmę vyrai ir moterys – rėmėjų prizai, taurės, medaliai;
• Visiems, pasiekusiems finišą per kontrolinį laiką – atminimo medaliai;
1km „šeimų bėgimas“ ir 400m „vaikų bėgimas“
• Visiems įveikusiems distanciją – atminimo medaliai.
Nominacijos – taurės ir rėmėjų prizai:
• Gausiausia komanda;
• Vyriausias dalyvis;
• Originaliausias kostiumas;
• Dalyvis, įveikęs savo pirmąjį maratoną;
*Prizų ir nominacijų dar bus. Apie juos bus pranešta artėjant renginiui.

X. DALYVIŲ STARTINIS MOKESTIS

Distancija 01.15-03.31 04.01-04.30 05.01-06.01 Renginio dieną
400m 4 Eur 5 Eur 6 Eur 7 Eur
1km 5 Eur 6 Eur 7 Eur 8 Eur
3 km 7 Eur 8 Eur 10 Eur 13 Eur
10 km 8 Eur 10 Eur 12 Eur 15 Eur
21,095 km 13 Eur 15 Eur 18 Eur 20 Eur
42,195 km 15 Eur 17 Eur 20 Eur 25 Eur

Dalyvio startinis mokestis negrąžinamas.

XI. DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS
1. Registracija atidaroma 2022-01-15.
2. Registracija sustabdoma 2022 m. birželio 01 d. 22.00 val. Vėliau dalyvis registruotis galės tik renginio vietoje.
3. Dalyvis, tik tinkamai užpildęs registracijos formą ir apmokėjęs starto mokestį, įtraukiamas į starto protokolą.

XII. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
1. Kiekvienas užsiregistravęs dalyvis, registruodamasis savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.
2. Dalyvių asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, amžius, lytis, klubas, miestas ir pasiektas rezultatas gali būti viešai skelbiami rezultatuose internete ir kituose informaciniuose pranešimuose apie šį bėgimą.
3. Asmeniniai duomenys naudojami varžybų organizavimo ir administravimo tikslais.
4. Duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, gimimo datą, lytį, miestą, rezultatas nėra ištrinami ir saugomi statistikos, istoriniais tikslais.
Jei duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, dalyvis gali nesutikti su tokiu tvarkymu, informavęs el.pašto adresu maratomanija@gmail.com.

XIII. VIRTUALUS BĖGIMAS
1. Virtualaus bėgimo metu bėgama viena iš šių Pasvalio maratono distancijų: 3km, 10km, 21,1km arba 42,2km.
2. Laiką bėgimo dalyviai matuoja savarankiškai bėgdami savo pasirinktoje saugioje trasoje, naudodami bet kokią viešai ir laisvai prieinamą sporto programėle(pvz.: Strava, Nike Run Club, Garmin ir kitos), išmaniųjų laikrodžių nuotraukos ir pan., svarbiausia, kad aiškiai būtų matomas įveiktas atstumas ir laikas.
3. Virtualių varžybų dalyviai savo asmeninį rezultatą privalo atsiųsti el.paštu pasvalio.maratonas@gmail.com.
4. Dalyvis savo pasirinktą trasą turi įveikti gegužės 30 – birželio 05 dienomis. Trasa gali būti bėgama visame pasaulyje. Rezultatai patvirtinami, tikslinami bei įtraukiami į protokolą iki birželio 06 dienos 18.00val.
5. Jūsų pasiektas rezultatas bus viešai skelbiamas oficialiame varžybų protokole ir varžybų puslapyje, skiltyje „Rezultatai“.
6. Finišavus XVIII Pasvalio maratono virtualiame bėgime ir pateikus rezultatą, Jums Jūsų nurodytu paštu bus išsiųstas medalis. Dalyviai norintis gauti medalį paštu privalo parašyti savo adresą į el.paštą: pasvalio.maratonas@gmail.com Dalyvio medaliai bus atsiųsti iki birželio 20 d.

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Bėgimo organizatoriai pasilieka teisę, reikalui esant, keisti varžybų taisykles.