ŽOLINIŲ MARATONO – 2019
NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS
VšĮ „Maratomanija 2019 m. rugpjūčio 15 d. rengia „Žolinių maratoną“.

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
1. Bėgimu pažymėti Žolinių šventę.
2. Populiarinti maratonų bėgimo kultūrą Lietuvoje.
3. Įveikti pilną maratono trasą (bet pagal pasiruošimą bus galima bėgti ir trumpesnę, širdžiai malonią distanciją).

III. RENGINIO ORGANIZATORIŲ ATSAKOMYBĖ IR PAREIGOS
1. Registruoti renginio dalyvius, pagaminti ir išduoti numerius.
2. Išmatuoti trasą bei techniškai paruošti ją varžyboms
3. Reklamuoti renginį.
4. Suderinti su Vilniaus miesto savivaldybe ir VšĮ “Vilniaus miesto parkai” renginio pravedimą.
5. Užfiksuoti dalyvių bėgimo rezultatus ir juos užprotokoluoti.

IV. VARŽYBŲ VIETA, LAIKAS IR NUOTOLIAI

Startas – 2019 m. rugpjūčio 15d. 10.00val., Vilniaus m. Vingio parkas.
Registracijos pradžia ir numerių išdavimas – 9.00val
„Žolinių maratono“ metu bėgimo mėgėjai ir profesionalai bėgs pilną maratono distanciją. Bet esant norui dalyvauti, bus priimami bėgikai norintys įveikti ir mažesnę distanciją.

V. TRASA IR LAIKO LIMITAS
Bėgimo trasa bus pažymėta spec. ženklinimu.
Trasa –  8 ratai po 5,3km
Laiko limitas: 42.195 km – 6 val.

VI. DALYVIAI
1. Varžybose gali dalyvauti visi norintys, užsiregistravę, pasitikrinę sveikatą ir susipažinę su bėgimo nuostatais. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia ir niekieno neverčiami bei prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų.
2. Bėgikai, atsiimdami numerį, privalo turėti asmens dokumentą. Dalyviui renginio dieną turi būti sukakę 18 ar daugiau metų, t.y. dalyvauti renginyje gali tik pilnamečiai.
3. Kiekvienas dalyvis užsiregistruodamas savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai, be atskiro sutikimo, naudoti rinkodaros tikslais.

VII. SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI
1. Maksimalus dalyvių skaičius renginyje – 60.
2. Registruotis į bėgimą galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.
3. Kiekvienas dalyvis varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje.
4. Dalyviams bei juos palaikantiems asmenims griežtai draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones, pvz.: dviračius, riedučius, riedlentes ir kitas ratuotas transporto priemones. Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą, bus diskvalifikuojami.
5. Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia asmenine palyda. Pažeidusieji šią taisyklę bus diskvalifikuojami.
6. Varžybų dalyviams nors kiek nukrypti nuo bėgimo trasos (be teisėjo leidimo) yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.
7. Renginio organizatoriai neatsako už dalyvių sveikatą ar sveikatos sutrikimus, patirtus bėgimo metu. Dalyviai privalo pasitikrinti sveikatą.

VIII. SPECIALŪS PUNKTAI TRASOJE
Trasoje bus įrengta dvi vandens ir viena maitinimo stotelė, kurioje varžybų metu dalyviams bus dalinami gėrimai – vanduo, cola, gaivieji gėrimai, vaisiai, sausainiai, užkandžiai. Šiame punkte bus galima palikti asmeninius daiktus.

IX. APDOVANOJIMAI

Maratono distancijos nugalėtojai ir prizininkai moterų ir vyrų kategorijose bus apdovanoti taurėmis.

Visiems dalyviams bus įteikti atminimo suvenyrai – statulėlės.

Po bėgimo visi dalyviai dalyvaus prizų traukimo loterijoje, kurioje turės galimybę laimėti vieną iš 12 prizų.

X. DALYVIŲ STARTINIS MOKESTIS
Pirmi 20 dalyvių – kaina 12Eur
Nuo 21 iki 40 dalyvio – kaina 16Eur

Nuo 41 iki 60 dalyvio – kaina 20Eur

Dalyvio startinis mokestis pervedamas į VšĮ „Maratomanija“ atsiskaitomąją sąskaitą SWED banke – LT39 7300 0101 5760 4275 iš kart atlikus registraciją į bėgimą. Pervedime nurodoma bėgimo renginio pavadinimas ir už kurį bėgiką atliekamas mokėjimas (jei mokama už kitą bėgiką).
Dalyvio startinis mokestis negrąžinamas ir neperleidžiamas kitam dalyviui.

XI. DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS
1. Registracija atidaroma Joninių išvakarėse.
Visi dalyviai gali registruotis interneto svetainėje https://www.maratonai.lt/registracija/zoliniumaratonas/
2. Registracija sustabdoma 2019 m. rugpjūčio 14 d. 23.59 val.
3. Tik tinkamai užpildęs registracijos formą ir apmokėjęs starto mokestį, dalyvis yra įtraukiamas į starto protokolą.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Bėgimo organizatoriai pasilieka teisę, reikalui esant, keisti varžybų taisykles