RENGINIO NUOSTATAI:

I. BENDROJI DALIS
VšĮ „Maratomanija 2021 m. rugpjūčio 15d. rengia „III Žolinių maratoną“.

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
1. Bėgimu pažymėti ir aktyviai praleisti Žolinių šventę.
2. Populiarinti bėgimo kultūrą Lietuvoje.
3. Gausinti masinių renginių kiekį Lietuvoje. Didinti gyventojų aktyvumą.
4. Skatinti bėgimą, kaip sveiką gyvenimo būdą.
5. Didinti gyventojų aktyvumą.

III. RENGINIO ORGANIZATORIŲ ATSAKOMYBĖ IR PAREIGOS
1. Registruoti renginio dalyvius, pagaminti ir išduoti numerius.
2. Išmatuoti trasą bei techniškai paruošti ją varžyboms.
3. Reklamuoti renginį bei vykdyti viešųjų ryšių kampaniją, siekiant populiarinti bėgimą ir sutraukti kuo didesnį dalyvių skaičių.
4. Užfiksuoti dalyvių bėgimo laikus, juos užprotokuoluoti ir įtraukti į oficialų renginio protokolą
4. Suderinti su Vilniaus miesto savivaldybe ir VšĮ “Vilniaus miesto parkai” renginio pravedimą.
5. Užfiksuoti dalyvių bėgimo rezultatus ir juos užprotokoluoti.

IV. VARŽYBŲ VIETA, LAIKAS IR NUOTOLIAI
Startas – 2021 m. rugpjūčio 15d. 9.00val., Vilniaus m. Vingio parkas.
Visų distancijų bėgikų apšilimas – 8.45val.
Registracijos pradžia ir numerių išdavimas – 8.00val
Šeimų bėgimo startas – 14val.

„Žolinių maratono“ metu bėgimo mėgėjai ir profesionalai galės bėgti distanciją nuo 5,3km iki maratono, pusmaratonio, 26,4km, 15,8km, 10,6km, bei maratono estafetė. Bus fiksuojamas kiekvienas dalyvio įveiktas ratas ir laikas.

II Žolinių maratone įvedama nauja distancija – „Šeimų bėgimas“. Distancijos ilgis – 600m. Rungtyje bėga tėveliai su vaikais, arba vieni vaikai iki 12m amžiaus.

V. TRASA IR LAIKO LIMITAS
Trasa sertifikuota Lietuvos lengvosios atletikos federacijos.
Trasa bus pažymėta spec.ženklinimu. Rato ilgis 5,275km.
Maratonui įveikti reikės prabėgti 8 ratus po 5,275km;
31,5 km – 6 ratus;
Pusmaratoniui – 4 ratus;
10,6km – 2ratus.

Maratono laiko limitas 6val.
Trumpesnėms distancijoms laiko limitas netaikomas.
Šeimų bėgimo trasos ilgis – 600m.

VI. DALYVIAI
1.Varžybose gali dalyvauti visi norintys, užsiregistravę, pasitikrinę sveikatą ir susipažinę su bėgimo nuostatais. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia ir niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų.
2. Už jaunesnius nei 18 metų dalyvius visą atsakomybę prisiima jų tėvai, treneriai arba globėjai.
3. Kiekvienas dalyvis užsiregistruodamas savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai, be atskiro sutikimo, naudoti rinkodaros tikslais.

VII. SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI
1. Registruotis į bėgimą galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.
2. Kiekvienas dalyvis varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje .
3. Dalyviams bei juos palaikantiems asmenims griežtai draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones, pvz.: dviračius, riedučius, riedlentes ir kitas ratuotas transporto priemones. Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą, bus diskvalifikuojami.
4. Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia asmenine palyda. Pažeidusieji šią taisyklę bus diskvalifikuojami.
5. Varžybų dalyviams nors kiek nukrypti nuo bėgimo trasos (be teisėjo leidimo) yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.
6. Renginio organizatoriai neatsako už dalyvių sveikatą ar sveikatos sutrikimus, patirtus bėgimo metu. Dalyviai privalo pasitikrinti sveikatą.
7. Maratono estafetės rungties komandą gali sudaryti minimaliai du dalyviai, maksimaliai – keturi. Estafetės komandos nariai gali keistis kada nori. Vienas dalyvis gali bėgti tiek kiek pageidauja ratų. Estafetinę lazdelę komandos narys kitam nariui perduoda tik tam specialiai skirtame sektoriuje.
8. Dalyvių LIMITAS – 190!!! Užsiregistravus ir susimokėjus 190 dalyvių, registracija bus stabdoma!

VIII. SPECIALŪS PUNKTAI TRASOJE
Trasoje bus įrengtos dvi vandens ir viena maitinimo stotelė, kurioje varžybų metu dalyviams bus dalinami gėrimai – vanduo, Cola, gaivieji gėrimai, vaisiai, sausainiai, užkandžiai.
Starto/ finišo punkte bus galima palikti asmeninius daiktus.

IX. APDOVANOJIMAI
Visiems dalyviams bus įteikti atminimo suvenyrai – statulėlės.
Distancijų nugalėtojai ir prizininkai moterų ir vyrų kategorijoje bus apdovanojami taurėmis, bei rėmėjų prizais..
Trys greičiausios maratono estafetės komandos bus apdovanotos taurėmis, bei rėmėjų prizais.
Atskirų nominacijų laimėtojai bus apdovanoti taurėmis bei rėmėjų prizais.
Visi dalyviai po bėgimo dalyvaus prizų traukimo loterijoje,kuri vyks 15val.

X. DALYVIŲ STARTINIS MOKESTIS

600 m distancija:
1-20 dalyvis – 4 Eur
21-50 dalyvis – 5 Eur
51-… dalyvis – 6 Eur
Renginio dieną – 8 Eur

5,3 km; 10,6 km; 21,1 km; 31,6 km; 42,2 km distancijos:
1-10 dalyvis – 12 Eur
11-31 dalyvis – 13 Eur
31-60 dalyvis – 14 Eur
61-100 dalyvis – 15 Eur
101-150 dalyvis – 17 Eur
151-…. dalyvis – 20 Eur
Renginio dieną – 25 Eur

XI. DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS
1. Registracija atidaroma 2020m. kovo 5d.
2. Registracija sustabdoma 2020 m. rugpjūčio 12 d. 24.00 val.
3. Tik tinkamai užpildęs registracijos formą ir apmokėjęs starto mokestį, dalyvis yra įtraukiamas į bėgimo protokolą.
4. Registracija vykdoma:
https://tickets.paysera.com/lt-LT/event/iii-zoliniu-maratonas

XII.RENGINIO PROGRAMA
8.00 – registracijos pradžia ir numerių išdavimas;
8.45 – apšilimas su trenere Lina;
9.00 – startas;
13.30 – „Šeimų bėgimo“ registracijos pradžia ir numerių išdavimas;
14.00 – „Šeimų bėgimo“ startas;
14.30 – visų distancijų apdovanojimai;
15.00 (arba finišavus paskutiniam dalyviui) – loterija;
16.00 – pabaiga.

XII. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
1. Kiekvienas užsiregistravęs dalyvis, registruodamasis savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.
2. Dalyvių asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, amžius, lytis, klubas, miestas ir pasiektas rezultatas gali būti viešai skelbiami rezultatuose internete ir kituose informaciniuose pranešimuose apie šį bėgimą.
3. Asmeniniai duomenys naudojami varžybų organizavimo ir administravimo tikslais.
4. Duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, gimimo datą, lytį, miestą, rezultatas nėra ištrinami ir saugomi statistikos, istoriniais tikslais.
Jei duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, dalyvis gali nesutikti su tokiu tvarkymu, informavęs el.pašto adresu maratomanija@gmail.com.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Bėgimo organizatoriai pasilieka teisę, reikalui esant, keisti varžybų taisykles.
Kilus klausimams galite skambinti: +370 615 32233 (Valdas).Taip pat galite rašyti maratomanija@gmail.com.
https://maratomanija.lt/