RENGINIO NUOSTATAI:

I. BENDROJI DALIS
VšĮ „Maratomanija 2020 m. rugpjūčio 15d. rengia „II Žolinių maratoną“.

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
1. Bėgimu pažymėti ir aktyviai praleisti Žolinių šventę.
2. Populiarinti maratonų bėgimo kultūrą Lietuvoje.
3. Įveikti pilną maratono trasą (bet pagal pasiruošimą bus galima bėgti ir trumpesnę, širdžiai malonią distanciją).
4. Užfiksuoti ir užprotokoluoti kiekvieno dalyvio įveiktą distanciją ir laiką bei patalpinti juos internetiniame puslapyje.

III. RENGINIO ORGANIZATORIŲ ATSAKOMYBĖ IR PAREIGOS
1. Registruoti renginio dalyvius, pagaminti ir išduoti numerius.
2. Išmatuoti trasą bei techniškai paruošti ją varžyboms.
3. Reklamuoti renginį.
4. Suderinti su Vilniaus miesto savivaldybe ir VšĮ “Vilniaus miesto parkai” renginio pravedimą.
5. Užfiksuoti dalyvių bėgimo rezultatus ir juos užprotokoluoti.

IV. VARŽYBŲ VIETA, LAIKAS IR NUOTOLIAI
Startas – 2020 m. rugpjūčio 15d. 10.00val., Vilniaus m. Vingio parkas.
Visų distancijų bėgikų apšilimas – 9.45val.
Registracijos pradžia ir numerių išdavimas – 9.00val
Šeimų bėgimo startas – 15val.

„Žolinių maratono“ metu bėgimo mėgėjai ir profesionalai galės bėgti distanciją nuo 5,3km iki maratono, pusmaratonio, 26,4km, 15,8km, 10,6km, bei maratono estafetė. Bus fiksuojamas kiekvienas dalyvio įveiktas ratas ir laikas.

II Žolinių maratone įvedama nauja distancija – „Šeimų bėgimas”. Distancijos ilgis – 600m. Rungtyje bėga tėveliai su vaikais, arba vieni vaikai iki 12m amžiaus.

V. TRASA IR LAIKO LIMITAS
Trasa bus pažymėta spec.ženklinimu. Rato ilgis 5,3km.
Maratonui įveikti reikės prabėgti 8 ratus po 5,3km;
Maratono laiko limitas 6val.
Trumpesnėms distancijoms laiko limitas netaikomas.
Šeimų bėgimo trasos ilgis – 600m.

VI. DALYVIAI
1.Varžybose gali dalyvauti visi norintys, užsiregistravę, pasitikrinę sveikatą ir susipažinę su bėgimo nuostatais. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia ir niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų.
2. Už jaunesnius nei 18 metų dalyvius visą atsakomybę prisiima jų tėvai, treneriai arba globėjai.
3. Kiekvienas dalyvis užsiregistruodamas savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai, be atskiro sutikimo, naudoti rinkodaros tikslais.

VII. SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI
1. Registruotis į bėgimą galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.
2. Kiekvienas dalyvis varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje .
3. Dalyviams bei juos palaikantiems asmenims griežtai draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones, pvz.: dviračius, riedučius, riedlentes ir kitas ratuotas transporto priemones. Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą, bus diskvalifikuojami.
4. Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia asmenine palyda. Pažeidusieji šią taisyklę bus diskvalifikuojami.
5. Varžybų dalyviams nors kiek nukrypti nuo bėgimo trasos (be teisėjo leidimo) yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.
6. Renginio organizatoriai neatsako už dalyvių sveikatą ar sveikatos sutrikimus, patirtus bėgimo metu. Dalyviai privalo pasitikrinti sveikatą.
7. Maratono estafetės rungties komandą gali sudaryti minimaliai du dalyviai, maksimaliai – keturi. Estafetės komandos nariai gali keistis kada nori. Vienas dalyvis gali bėgti tiek kiek pageidauja ratų. Estafetinę lazdelę komandos narys kitam nariui perduoda tik tam specialiai skirtame sektoriuje.
8. Dalyvių LIMITAS – 190!!! Užsiregistravus ir susimokėjus 190 dalyvių, registracija bus stabdoma!

VIII. SPECIALŪS PUNKTAI TRASOJE
Trasoje bus įrengtos dvi vandens ir viena maitinimo stotelė, kurioje varžybų metu dalyviams bus dalinami gėrimai – vanduo, Cola, gaivieji gėrimai, vaisiai, sausainiai, užkandžiai.
Starto/ finišo punkte bus galima palikti asmeninius daiktus.

IX. APDOVANOJIMAI
Visiems dalyviams bus įteikti atminimo suvenyrai – statulėlės.
Distancijų nugalėtojai ir prizininkai moterų ir vyrų kategorijoje bus apdovanojami taurėmis, bei rėmėjų prizais..
Trys greičiausios maratono estafetės komandos bus apdovanotos taurėmis, bei rėmėjų prizais.
Atskirų nominacijų laimėtojai bus apdovanoti taurėmis bei rėmėjų prizais.
Visi dalyviai po bėgimo dalyvaus prizų traukimo loterijoje,kuri vyks 15val.

X. DALYVIŲ STARTINIS MOKESTIS

05.01-05.31 – 15 Eur
06.01-06.30 – 17 Eur
07.01-07.31 – 19 Eur
08.01-08.10 – 21 Eur
08.11-08.13 – 23 Eur
Renginio dieną – 25 Eur

Maratono estafetės (mokestis už visą komandą, nepriklausomai nuo dalyvių (2, 3 ar 4) skaičiaus):
Iki 08.13 – 40€;
renginio dieną – 50€.

Šeimų bėgimo startinis mokestis:
iki 08.09 – 7 Eur
08.10-08.13 – 8 Eur
Starto vietoje – 10 Eur

Dalyvio startinis mokestis pervedamas į VšĮ „Maratomanija“ atsiskaitomąją sąskaitą SWED banke – LT39 7300 0101 5760 4275, PAYSERA – LT123500010004805876 arba REVOLUT tel.nr. +370 615 32233.
Startinis mokestis mokamas pagal tai dienai nustatytą dydį. Sumokėtas netikslus startinis mokestis nebus užskaitomas.
Dalyvio startinis mokestis negrąžinamas.
Norint perleisti registraciją kitam dalyviui mokamas 5Eur keitimo mokestis.

XI. DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS
1. Registracija atidaroma 2020m. gegužės 1d.
2. Registracija sustabdoma 2020 m. rugpjūčio 13 d. 24.00 val.
3. Tik tinkamai užpildęs registracijos formą ir apmokėjęs starto mokestį, dalyvis yra įtraukiamas į bėgimo protokolą.
4. Registracija vykdoma:
https://www.maratonai.lt/registracija/zoliniumaratonas/

XII.RENGINIO PROGRAMA
9.00 – registracijos pradžia ir numerių išdavimas;
9.45 – apšilimas su Lina;
10.00 – startas;
13.30 – „Šeimų bėgimo” registracijos pradžia ir numerių išdavimas;
14.30 – „Šeimų bėgimo” startas;
15.00 – visų distancijų apdovanojimai;
15.30 (arba finišavus paskutiniam dalyviui) – loterija;
16.00 – pabaiga.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Bėgimo organizatoriai pasilieka teisę, reikalui esant, keisti varžybų taisykles.
Kilus klausimams galite skambinti: +370 615 32233 (Valdas).Taip pat galite rašyti maratomanija@gmail.com.
https://maratomanija.lt/