RENGINIO NUOSTATAI
I. BENDROJI DALIS
VšĮ „Maratomanija, Utenos rajono savivaldybė ir Utenos daugiafunkcinis sporto centras rengia trečią Utenos arenos uždarų patalpų maratoną.
.
II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
1. Surengti uždarų patalpų maratoną.
2. Populiarinti maratonų bėgimo kultūrą Lietuvoje.
3. Populiarinti Uteną kaip sportiško ir aktyvaus laisvalaikio praleidimo miestą.
4. Gausinti sporto renginių skaičių Utenos rajone.
5. Įveikti pilną maratono trasą.
.
III. RENGINIO ORGANIZATORIŲ ATSAKOMYBĖ IR PAREIGOS
1. Registruoti renginio dalyvius, pagaminti ir išduoti numerius.
2. Išmatuoti trasą bei techniškai paruošti ją varžyboms.
3. Reklamuoti renginį.
.
IV. VARŽYBŲ VIETA, LAIKAS IR NUOTOLIAI
Vieta ir laikas: 2023 m. vasario 12d. 10.00val., K.Donelaičio 38, Utena, Utenos kūno kultūros ir sporto centras (Utenos sporto arena).
Nuotolis:
Maratonas – 42,195km.  Viso 182 ratai. Papildomi 98m bus subėgti starto metu, kuris bus duotas iš arenos salės.
Pusmaratonis – 21,098km. viso 91 ratas.
Bėgama ratais Utenos sporto arenos takais. Rato ilgis – 231, 3 m.
.
V. LAIKO LIMITAS
42,195 km – 6val.
21,098 km – 3val.
.
VI. DALYVIAI
1. Varžybose gali dalyvauti visi pilnamečiai asmenys nuo 18 m. amžiaus, kurie yra užsiregistravę ir susimokėję startinį mokestį, susipažinę ir patvirtinę, kad sutinka su varžybų nuostatais, pasitikrinę sveikatą. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia ir niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų. 
2. Atsiimdamas numerį dalyvis patvirtina, kad su varžybų nuostatais susipažino ir sutinka.
3. Varžybų dalyvis prisiima visą atsakomybę susijusią su jų sveikata tiek varžybų metu, tiek bet kada po varžybų ir pretenzijų organizatoriams neturi.
4. Dalyvis supranta ir patvirtina, kad organizatoriai neatsako ir neatlygins dalyvio sveikatai ir gyvybei padarytos žalos. Visa rizika ir atsakomybė dėl dalyvio sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradus dalyvaujant renginyje, tenka dalyviui.
5. Varžybų dalyviai sutinka, kad visa foto ir video medžiaga padaryta renginio metu su jų atvaizdais gali būti panaudota laisvai, viešai be atskiro sutikimo.
.
VII. SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI
1. Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama.
2. Kiekvienas dalyvis varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje.
.
VIII. SPECIALŪS PUNKTAI TRASOJE
Trasoje bus įrengta vandens stotelė bei viena maitinimo stotelė, kurioje varžybų metu dalyviams bus dalinami gėrimai – vanduo, Cola, gaivieji gėrimai, vaisiai, sausainiai, užkandžiai.
.
IX. APDOVANOJIMAI
• Visiems dalyviams bus įteikti unikalūs atminimo medaliai ir rėmėjų dovanos.
• 1-3 vietas užėmę prizininkai moterų ir vyrų kategorijose bus apdovanoti taurėmis ir rėmėjų dovanomis.
.
X. DALYVIŲ STARTINIS MOKESTIS
1-20 dalyvių startinis mokestis – 30€;
21-40 dalyvių startinis mokestis – 35€.
41-45 dalyvių startinis mokestis – 40€.
Dalyvio startinis mokestis negrąžinamas ir neperleidžiamas kitam dalyviui.
.
XI. DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS
1. Registracija atidaroma 2023m. sausio 1d.
Visi dalyviai gali registruotis interneto svetainėje https://www.maratonai.lt/registracija/utenosarena
2. Registracija sustabdoma 2023 m. vasario 3d. 24.00 val.
3. Tik tinkamai užpildęs registracijos formą ir apmokėjęs starto mokestį, dalyvis yra įtraukiamas į starto protokolą.
4.Dalyvio startinis mokestis taip pat gali būti pervedamas į VšĮ „Maratomanija“ atsiskaitomąją sąskaitą SWED banke – LT 39 7300 0101 5760 4275 arba REVOLUT +37061532233 iš karto atlikus registraciją į bėgimą. Pervedime nurodoma už kurį bėgiką atliekamas pervedimas (jei mokama už kitą bėgiką).
.
XII. TAISYKLĖS BĖGIMO METU
1. Lenkti tik tiesiajame koridoriuje, prieš tai įsitikinus, kad nebus trukdoma kitiems dalyviams.
2. Draudžiamas bet koks fizinis kontaktas kitų dalyvių atžvilgiu, norint aplenkti.
3. Atliekant bet kokius veiksmus įsitikinti ar nebus trukdoma kitiems dalyviams.
4. Draudžiama bėgti su ausinėmis.
5. Gerti ir maitintis galima tik maitinimo punkto zonoje.
.
XIII. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
1. Kiekvienas užsiregistravęs dalyvis, registruodamasis savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.
2. Dalyvių asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, amžius, lytis, klubas, miestas ir pasiektas rezultatas gali būti viešai skelbiami rezultatuose internete ir kituose informaciniuose pranešimuose apie šį bėgimą.
3. Asmeniniai duomenys naudojami varžybų organizavimo ir administravimo tikslais.
4. Duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, gimimo datą, lytį, miestą, rezultatas nėra ištrinami ir saugomi statistikos, istoriniais tikslais.
5. Jei duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, dalyvis gali nesutikti su tokiu tvarkymu, informavęs el.pašto adresu maratomanija@gmail.com.
.
XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Bėgimo organizatoriai pasilieka teisę, reikalui esant, keisti varžybų taisykles.