ŠIRVINTŲ MARATONAS

NUOSTATAI

 

I. BENDROJI DALIS

VšĮ „Maratomanija“, VšĮ „Sportmanija“,  Širvintų rajono savivaldybė, Širvintų sporto centras 2022 m. liepos 10d. rengia „Širvintų maratoną“.

II.  TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Bėgimu pažymėti Širvintų miesto 547 metų sukaktį.

Populiarinti bėgimo kultūrą Lietuvoje.

Gausinti masinių renginių kiekį Lietuvoje. Didinti gyventojų aktyvumą.

Skatinti bėgimą ir šiaurietišką ėjimą, kaip sveiką gyvenimo būdą.

III. RENGINIO ORGANIZATORIŲ ATSAKOMYBĖ IR PAREIGOS

 1. Registruoti renginio dalyvius, pagaminti ir išduoti numerius.
 2. Išmatuoti trasą bei techniškai paruošti ją varžyboms
 3. Reklamuoti renginį bei vykdyti viešųjų ryšių kampaniją, siekiant populiarinti bėgimą ir sutraukti kuo didesnį dalyvių skaičių.
 4. Apriboti arba visai sustabdyti eismą gatvėse, kuriose vyks „Širvintų maratonas“ varžybos ir kiti su juo susiję renginiai.

IV. VARŽYBŲ VIETA, LAIKAS IR NUOTOLIAI 

2022 m. liepos 10d., Vilniaus g. ir Mindaugo g. sankryža, Širvintos.

„Širvintų maratono“ metu bėgimo mėgėjai ir profesionalai galės varžytis šiose rungtyse:

Bėgimas:

Maratone – Startas 8.00;

Pusmaratonyje –  Startas 8.00;

10,6 km bėgime – Startas 10.30;

5,6 km bėgime – Startas 10.30;

1 km šeimų bėgime – Startas 13.00;

500m Vaikų bėgime – Startas 13.30.

Šiaurietiškas ėjimas:

Pusmaratonyje – Startas 8.00;

10,6 km –  Startas 10.30;

5,3 km – Startas 10.30;

V. LAIKO LIMITAS

42 km – 6val.

21 km – 3 val.

10 km – 1.5 val.

5 km – 1 val.

Varžybų dieną 15.00 val. laiko matavimo elektroninė sistema bus išjungta ir laikas nebus fiksuojamas, vėliau bus atidaromos miesto gatvės ir už bėgikų saugumą trasoje organizatoriai nebe atsakys.

Šiaurietiškam ėjimui laiko limitas visoms distancijoms – 6 val.

VI. DALYVIAI  

 1. Varžybose gali dalyvauti visi norintys, užsiregistravę, pasitikrinę sveikatą ir susipažinę su bėgimo nuostatais.
 2. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia ir niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų.
 3. Bėgikai, atsiimdami numerį, privalo turėti asmens dokumentą. Už nepilnamečius, dalyvaujančius renginyje atsako jų tėvai, globėjai arba treneris.
 4. Kiekvienas dalyvis užsiregistruodamas savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai, be atskiro sutikimo, naudoti rinkodaros tikslais.
 5. Distancijos ir jų dalyviai:

500m vaikų bėgimas skirtas vaikams iki 12 metų amžiaus.

1 km „šeimų bėgimas “– bėgimas skirtas šeimoms ir visiems pradedantiesiems bėgikams.

10,6 km ir 5,3 km – rungtyse gali dalyvauti visi norintys

Pusmaratonio rungtyje gali dalyvauti asmenys ne jaunesni kaip 15 m. (jaunesni asmenys turi turėti tėvų, globėjų arba trenerio sutikimą).

Maratono rungtyje gali dalyvauti asmenys ne jaunesni kaip 18 m. (jaunesni asmenys turi turėti tėvų, globėjų arba trenerio sutikimą).

VII. SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

 1. Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.
 2. Jei užsiregistravęs dalyvis nori keisti rungtį į trumpesnę, jis turi sumokėti rungties keitimo mokestį – 5 Eur. Norint keisti rungtį į ilgesnę – reikia primokėti startinio mokesčio skirtumą, pagal mokėjimo dienos galiojantį rungties startinį mokestį.
 3. Kiekvienas dalyvis varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje.
 4. Dalyviams bei juos palaikantiems asmenims griežtai draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones, pvz.: dviračius, riedučius, riedlentes ir kitas ratuotas transporto priemones. Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą, bus diskvalifikuojami.
 5. Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia asmenine palyda. Pažeidusieji šią taisyklę bus diskvalifikuojami.
 6. Renginio metu draudžiama trasoje vedžiotis bet kokius gyvūnus.
 7. Kiekvienas bėgimo dalyvis turi prisitvirtinti laiko matavimo elektroninę mikroschemą ant marškinėlių. Jeigu mikroschema nebus pritvirtinta tinkamai, dalyvio laikas nebus fiksuojamas ir tokie dalyviai nebus įtraukti į varžybų protokolą.
 8. Varžybų dalyviams nors kiek nukrypti nuo bėgimo trasos (be teisėjo leidimo) yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.
 9. Bet kokios dalyvių pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų vyr. teisėjui ne vėliau kaip per 30 minučių po varžybų pabaigos. Dalyvis, pateikdamas pretenziją, privalo sumokėti 30 eurų mokestį, kuris grąžinamas tik tuo atveju, jeigu apeliacinė komisija (maratono direktorius, vyr. teisėjas) pretenziją patenkins. Kol dalyvis nesumoka šio mokesčio, pretenzijos nesvarstomos.
 10. Renginio organizatoriai neatsako už dalyvių sveikatą ar sveikatos sutrikimus, patirtus bėgimo metu. Dalyviai privalo pasitikrinti sveikatą.

VIII. SPECIALŪS PUNKTAI TRASOJE

Trasoje bus įrengtos dvi vandens stotelės (kas 2,5km) bei viena maitinimo stotelė, kuriose varžybų metu dalyviams bus dalinami gėrimai – vanduo, Cola, gaivieji gėrimai, vaisiai, sausainiai, užkandžiai.

IX. APDOVANOJIMAI

Maratono rungties apdovanojimai:

 • 1 – 3 vietas užėmę vyrai ir moterys – rėmėjų prizai, taurės, medaliai;
 • Visiems, pasiekusiems finišą per kontrolinį laiką – atminimo medaliai, rėmėjų prizai;
 • Prizininkai apdovanojami piniginiais prizais (moterų ir vyrų kategorijoje)

1 vieta – 150€;
2 vieta – 100€;
3 vieta – 50€;

Pusmaratonio  rungties apdovanojimai:

 • 1 – 3 vietas užėmę vyrai ir moterys – rėmėjų prizai, taurės, medaliai;
 • Visiems, pasiekusiems finišą per kontrolinį laiką – atminimo medaliai, rėmėjų prizai;

10 km ir 5 km rungčių apdovanojimai:

 • 1 – 3 vietas užėmę vyrai ir moterys – rėmėjų prizai, taurės, medaliai;
 • Visiems, pasiekusiems finišą per kontrolinį laiką – atminimo medaliai, rėmėjų prizai;

1 km „šeimų bėgimas“:

 • Visiems, pasiekusiems finišą per kontrolinį laiką – atminimo medaliai, rėmėjų prizai;

500m Vaikų bėgimo dalyviams – atminimo medaliai, rėmėjų prizai:

 • Visiems, pasiekusiems finišą per kontrolinį laiką – atminimo medaliai, rėmėjų prizai;

Komandinė taurė:

 • 1 – 3 vietas užėmusios komandos (nubėgusios daugiausia kilometrų) – rėmėjų prizai, taurės;

Nominacijos:

 • Ištvermingiausia širvintiškė
 • Ištvermingiausias širvintiškis
 • Originaliausias kostiumas
 • Vyriausias dalyvis
 • Gausiausia komanda
 • Komanda, įveikusi daugiausia kilometrų

 

X. DALYVIŲ STARTINIS MOKESTIS

 

Distancija 03.28 – 05.31 06.01 – 06.30 07.01 – 07.07 Renginio dieną
500 m 4 Eur 5 Eur 6 Eur 8 Eur
1 km 5 Eur 6 Eur 7 Eur 10 Eur
5,3 km 6 Eur 7 Eur 8 Eur 15 Eur
10,6 km 8 Eur 9 Eur 10 Eur 15 Eur
21,095 km 10 Eur 12 Eur 14 Eur 20 Eur
42,195 km 13 Eur 15 Eur 17 Eur 25 Eur
Šiaurietiškas ėjimas 5,3 km 6 Eur 7 Eur 8 Eur 10 Eur
Šiaurietiškas ėjimas 10,6 km 8 Eur 9 Eur 10 Eur 15 Eur
Šiaurietiškas ėjimas 21,1 km 10 Eur 12 Eur 14 Eur  20 Eur
Virtualus bėgimas (visos distancijos) 12 Eur 15 Eur  15 Eur 15 Eur

XI. DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS  

 1. Registracija atidaroma 2022m kovo 30d.
 2. Visi dalyviai gali registruotis interneto svetainėje – https://www.maratomanija.lt/registracijos arba
 3. Registracija sustabdoma 20 m. liepos 7 d. 12.00 val.
 4. Numeriai bus dalinami renginio dieną, starto vietoje nuo 8.00. Numerius bus galima pasiimti 15min iki savo starto.

XII.XIII. VIRTUALUS BĖGIMAS
1. Virtualaus bėgimo metu bėgama viena iš šių distancijų: 1 km, 5 km, 10 km, 21,098 km arba 42,195 km.
2. Laiką bėgimo dalyviai matuoja savarankiškai bėgdami savo pasirinktoje saugioje trasoje, naudodami bet kokią viešai ir laisvai prieinamą sporto programėle (pvz.: Strava, Nike Run Club, Garmin ir kitos), išmaniųjų laikrodžių nuotraukos ir pan., svarbiausia, kad aiškiai būtų matomas įveiktas atstumas ir laikas.
3. Virtualių varžybų dalyviai savo asmeninį rezultatą privalo atsiųsti el.paštu sirvintu.maratonas@gmail.com. Rezultatai, atsiųsti į kitą paštą, nebus vertinami.
4. Dalyvis savo pasirinktą trasą turi įveikti liepos 1-10 dienomis. Rezultatai patvirtinami, tikslinami bei įtraukiami į protokolą iki liepos 11 dienos 18.00val.
5. Jūsų pasiektas rezultatas bus viešai skelbiamas oficialiame varžybų protokole ir varžybų puslapyje, skiltyje „Rezultatai“.
6. Finišavus Širvintų maratono virtualiame bėgime ir pateikus rezultatą, Jums Jūsų nurodytu paštu bus išsiųstas medalis (jei užsisakėte siuntimą).  Dalyvis atsiųsdamas rezultatą, privalo nurodyti adresą kur turi būti išsiųstas medalis. Medaliai bus siunčiami Lietuvos pašto registruotomis siuntomis. Dalyvio medaliai bus atsiųsti iki liepos 30 d. Jei dalyvis neužsisako siuntimo, jis galės medalį atsiimti Vilniuje, suderinęs atsiėmimą tel. +37061532233
7. Virtualaus bėgimo kaina – 15€.

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Bėgimo organizatoriai pasilieka teisę, reikalui esant, keisti varžybų taisykles.

Iškilusiais klausimais galima kreiptis : maratomanija@gmail.com arba tel.: +37061532233.