MARATONO „KLAJOKLIS #7: MEDININKAI“
NUOSTATAI

 

I. BENDROJI DALIS
Maratonas KLAJOKLIS – tai maratonas klajojantis per visas gražiausias Lietuvos vietas.
Šio projekto sumanytojai – Mindaugas Garmus ir Valdas Šmaižys.
KLAJOKLIO maratonas #7 vyks Medininkuose. Ir tai bus puiki proga pamatyti net dvi nuostabias vietas – žmogaus rankų kurtą Medininkų pilį, ir Gamtos sukurtą aukščiausią Lietuvos – Juozapinės kalną. Garbią LDK istoriją menanti pilis ir plačiai atsiverianti panorama nuo Juozpinės apžvalgos bokšto, verti nevienkartinio apsilankymo.

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
1. Populiarinti maratonų bėgimo kultūrą Lietuvoje.
2. Per bėgimą susipažinti su gražiausiomis Lietuvos vietomis.
3. Įveikti pilną maratono trasą (bet pagal pasiruošimą bus galima bėgti ir trumpesnę, širdžiai malonią distanciją).
4. Plėsti ilgų distancijų bėgikų bendruomenę.
5. Bėgimu pagerbti visas 1941 metų trėmimo ir represijos aukas.

III. RENGINIO ORGANIZATORIŲ ATSAKOMYBĖ IR PAREIGOS
1. Registruoti renginio dalyvius, pagaminti ir išduoti numerius.
2. Išmatuoti trasą bei techniškai paruošti ją varžyboms.
3. Užfiksuoti dalyvių bėgimo rezultatus ir juos užprotokoluoti.

IV. VARŽYBŲ VIETA, LAIKAS IR NUOTOLIAI
Startas – 2020 m. birželio 14d. 10.00val., Medininkai.
Trasa- 7,05 km ratas.

V. TRASA IR LAIKO LIMITAS
Trasa bus pažymėta spec. ženklinimu.
Trasos danga – asfaltas.
Maratonui įveikti reikės prabėgti 6 ratus po 7,05 km;
Laiko limtas – 6 val.

VI. DALYVIAI
1.Varžybose gali dalyvauti visi norintys, užsiregistravę, pasitikrinę sveikatą ir susipažinę su bėgimo nuostatais. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia ir niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų.
2. Už jaunesnius nei 18 metų dalyvius visą atsakomybę prisiima jų tėvai, treneriai arba globėjai.

VII. SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI
1. Registruotis į bėgimą galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.
2. Kiekvienas dalyvis varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje .
3. Varžybų dalyviams nors kiek nukrypti nuo bėgimo trasos yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.
4. Renginio organizatoriai neatsako už dalyvių sveikatą ar sveikatos sutrikimus, patirtus bėgimo metu. Dalyviai privalo pasitikrinti sveikatą.
5. Kiekvienas dalyvis užsiregistruodamas savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai, be atskiro sutikimo, naudoti rinkodaros tikslais.
6. Varžybų dalyviai bėgimo ir renginio metu privalo laikytis visų LR vyriausybės nustatytų karantino sąlygų ir apribojimų.
7. Kadangi dalis Klajoklio maratonas #7 bėgimo trasos eis netoli pasienio zonos, dalyviams rekomenduojama turėti asmens tapatybės dokumentą.

VIII. SPECIALŪS PUNKTAI TRASOJE
Trasoje bus įrengta vandens ir maitinimo stotelė, kurioje varžybų metu dalyviai galės atsigaivinti vandeniu, Cola, gaiviaisiais gėrimais, ir pasistiprinti vaisiais, sausainiais, užkandžiais.

IX. APDOVANOJIMAI
Visiems dalyviams bus įteiktas atminimo medalis.

X. DALYVIŲ STARTINIS MOKESTIS
Startinis mokestis:
15 Eur – visos distancijos.
Dalyvio startinis mokestis pervedamas į VšĮ „Maratomanija“ atsiskaitomąją sąskaitą SWED banke – LT39 7300 0101 5760 4275, iškart atlikus registraciją į bėgimą. Taip pat galima mokėti REVOLUT – tel.nr. +37061532233 arba PAYSERA LT12 3500 0100 0480 5876. Mokėjimo paskirtyje nurodomas renginio pavadinimas ir už kurį bėgiką atliekamas pervedimas (jei mokama už kitą bėgiką).
Dalyvio startinis mokestis negrąžinamas.
Norint perleisti registraciją kitam dalyviui mokamas 5 Eur keitimo mokestis.

XI. DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS
Dalyvių registracija: https://www.maratonai.lt/registracija/klajoklis/registracija7/
Numeriai bus išduodami renginio dieną nuo 9.00val.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Bėgimą organizuoja VšĮ „Maratomanija“ ir Valdas Šmaižys.
Bėgimo organizatoriai pasilieka teisę, reikalui esant, keisti varžybų taisykles.
Kilus klausimams galite skambinti tel.: +370 615 32233 (Valdas). Taip pat galite rašyti elektroniniu paštu valdas.smaizys@gmail.com