KLAJOKLIO MARATONAS #13: ANYKŠČIAI

NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS
Maratonas KLAJOKLIS – tai maratonas klajojantis per visas gražiausias Lietuvos vietas.
KLAJOKLIO maratonas #13 atidarys 2021 metų sezoną ir įvyks vienoje gražiausių Lietuvos vietų – Anykščiuose.

LAJOKLIO maratonas #13 atidarys 2021 metų sezoną ir įvyks vienoje gražiausių Lietuvos vietų – Anykščiuose.
Anykščiai – tai vieta kurią kievienas lietuvis nors kartą per gyvenimą turi aplankyti. Labirintų parkas, Arklio muziejus, Šventosios pažintinis takas, Senovės skultūrų parkas, Basakojų takas, Medžių lajų takas, Puntuko akmuo, Laimės švyturys, Anykščių bažnyčia…

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
1. Populiarinti maratonų bėgimo kultūrą Lietuvoje.
2. Per bėgimą susipažinti su gražiausiomis Lietuvos vietomis.
3. Įveikti pilną maratono trasą (bet pagal pasiruošimą bus galima bėgti ir trumpesnę distanciją – 35km, 28km, pusę maratono, 14km, 7km ar „klajokliuko” distanciją (1km) )..
4. Plėsti ilgų distancijų bėgikų bendruomenę.

III. RENGINIO ORGANIZATORIŲ ATSAKOMYBĖ IR PAREIGOS
1. Registruoti renginio dalyvius, pagaminti ir išduoti numerius.
2. Išmatuoti trasą bei techniškai paruošti ją varžyboms.
3. Užfiksuoti dalyvių bėgimo rezultatus ir juos užprotokoluoti.

IV. VARŽYBŲ VIETA, LAIKAS IR NUOTOLIAI
Startas – 2021 m. gegužės 16d. 10.00val.
Varžybų vieta – Anykščių regioninis parkas, šalia Puntuko akmens ir Medžių lajų tako.
Adresas: Dvaronių k. 5, Anykščiai

„Klajoklio” distancijos (maratonas, 35km, 28km, pusmaratonis, 14km, 7km) startas – 10val.
„Klajokliuko” distancijos (1km) startas – 13val.
Numeriai bus pradedami dalinti nuo 8.30.
Bėgikų apšlimas – 9.50. (neapšilę bėgikai nebus prileidžiami prie starto 😂)
Starto vieta – Medžių lajų takas.
Bėgsime ratais po 7km.
Bus du vandens ir pasistiprinimo punktai. Starte ir pusiaukelėje.
Finišavus visi bėgikai gaus medalius ir finišo krepšelius.

V. TRASA IR LAIKO LIMITAS
Trasa bus pažymėta spec. ženklinimu.
Trasos danga –  lauko ir miško keliukai, asfaltas.
Laiko limitas – 6val. maratonui. Kitoms distancijoms laiko limitas netaikomas.

VI. DALYVIAI
1.Varžybose gali dalyvauti bėgikai užsiregistravę, pasitikrinę sveikatą ir susipažinę su bėgimo nuostatais. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia ir niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų.
2. Už jaunesnius nei 18 metų dalyvius visą atsakomybę prisiima jų tėvai, treneriai arba globėjai.

VII. SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI
1. Registruotis į bėgimą galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.
2. Kiekvienas dalyvis varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje .
3. Varžybų dalyviams nors kiek nukrypti nuo bėgimo trasos yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.
4. Varžybų organizatoriai neatsako už dalyvių sveikatą ar sveikatos sutrikimus, patirtus bėgimo metu. Dalyviai privalo pasitikrinti sveikatą.
5. Kiekvienas dalyvis užsiregistruodamas savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai, be atskiro sutikimo, naudoti rinkodaros tikslais.

VIII. SPECIALŪS PUNKTAI TRASOJE
Trasoje bus įrengta vandens stotelės ir maitinimo punktas kuriuose varžybų metu dalyviai galės atsigaivinti vandeniu, Cola, ir pasistiprinti vaisiais, sausainiais, užkandžiais.

IX. APDOVANOJIMAI
Visiems dalyviams, nuo pačio mažiausio iki vyriausio, bus įteikti vienetiniai, lieti metaliniai, tik šiam renginiui skirti atminimo medaliai.

Apdovanojimų laikas:

7km – 11.30 (arba kai finišuos paskutinis prizininkas, kuris gali bėgti ir ilgesnę distanciją)
Pusmaratonis – 12.30 (arba kai finišuos paskutinis prizininkas, kuris gali bėgti ir ilgesnę distanciją)
Maratonas – 14.30 (arba kai finišuos paskutinis prizininkas)

X. DALYVIŲ STARTINIS MOKESTIS
Startinis mokestis:
„Klajoklio” distancija – 15Eur (iki 03.03)
Nuo kovo 03d. – 16€ iki 50 dalyvio.
51-70 dalyvis – 17€
71-90 dalyvis – 18€.
91-… dalyvis – 19€
Renginio dieną – 25€
„Klajokliuko” distancija (1km) – 10Eur.
Renginio dieną – 13€.
Dalyvio startinis mokestis grąžinamas tik varžybų atšaukimo atveju.

XI. DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS
Dalyvių registracija vykdoma:

REGISTRACIJA

REGISTRACIJA UŽDAROMA 2021-05-15 11.00. Vėliau bus galima registruotis starto vietoje esant laisvų vietų. Starto vietoje registracija brangesnė!

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Bėgimo varžybas organizuoja VšĮ „Maratomanija“.
Bėgimo organizatoriai pasilieka teisę, reikalui esant, keisti varžybų taisykles.
Kilus klausimams galite skambinti tel.: +370 615 32233 (Valdas). Taip pat galite rašyti elektroniniu paštu maratomanija@gmail.com