NUOSTATAI
I. BENDROJI DALIS
Maratonas KLAJOKLIS – tai maratonas klajojantis per visas gražiausias Lietuvos vietas.
KLAJOKLIO maratonas #21 įvyks jau gražiame gamtos kampelyje – Sakiškių parke šalia Nemenčinės miškų.
Klajoklio maratono #21 startas 2022-04-10 11:00val.
II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
1. Populiarinti maratonų bėgimo kultūrą Lietuvoje.
2. Per bėgimą susipažinti su gražiausiomis Lietuvos vietomis.
3. Įveikti pilną maratono trasą (bet pagal pasiruošimą bus galima bėgti ir pusę maratono).
4. Plėsti ilgų distancijų bėgikų bendruomenę.
III. RENGINIO ORGANIZATORIŲ ATSAKOMYBĖ IR PAREIGOS
1. Registruoti renginio dalyvius, pagaminti ir išduoti numerius.
2. Išmatuoti trasą bei techniškai paruošti ją varžyboms.
3. Užfiksuoti dalyvių bėgimo rezultatus ir juos užprotokoluoti.
IV. VARŽYBŲ VIETA, LAIKAS IR NUOTOLIAI
Vieta – Sakiškės, Vilniaus raj.
Nuoroda atvykimui:
https://bit.ly/3stAVR8
Bus dvi distancijos – Klajoklio distancija (nuo 4,2km iki maratono) ir Klajokliuko distancija (1km). Pasirinkę Klajoklio distanciją, dalyviai bėga tiek ratų, kiek pageidauja.
Vieno rato ilgis – 4,2km
Startas:
2022 m. balandžio 10d.:
Klajoklio distancija – 11.00val.
Klajokliuko distancija – 13.00val.
Distancijos:
Klajoklis (42,2km, 21,1km, 12,6km, 8,4km, 4,2km) ir Klajokliukas (1km).
PROGRAMA:
11.00val. Klajoklio distancijos (42,2km, 21,1km, 12,6km, 8,4km, 4,2km) startas;
13.00val. Klajokliuko distancijos (1 km) startas;
15.30 val. maratono distancijos nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimai;
V. TRASA IR LAIKO LIMITAS
Trasa bus pažymėta spec. ženklinimu.
Trasos danga – asfaltas – 40%, miško takeliai – 60%.
Laiko limitas – 6val. maratonui.
Kitoms distancijoms laiko limito netaikome.
VI. DALYVIAI
1.Varžybose gali dalyvauti tik užsiregistravę, pasitikrinę sveikatą ir susipažinę su bėgimo nuostatais. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia ir niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų.
2. Už jaunesnius nei 18 metų dalyvius visą atsakomybę prisiima jų tėvai, treneriai arba globėjai.
VII. SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI
1. Registruotis į bėgimą galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.
2. Kiekvienas dalyvis varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje .
3. Varžybų dalyviams nors kiek nukrypti nuo bėgimo trasos yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.
4. Varžybų organizatoriai neatsako už dalyvių sveikatą ar sveikatos sutrikimus, patirtus bėgimo metu. Dalyviai privalo pasitikrinti sveikatą.
5. Kiekvienas dalyvis užsiregistruodamas savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai, be atskiro sutikimo, naudoti rinkodaros tikslais.
VIII. SPECIALŪS PUNKTAI TRASOJE
Trasoje bus įrengtos vandens ir pasistiprinimo stotelės kuriose varžybų metu dalyviai galės atsigaivinti vandeniu, Cola, ir pasistiprinti vaisiais, sausainiais, užkandžiais.
IX. APDOVANOJIMAI
Visiems dalyviams bus įteikti atminimo medaliai.
Bus apdovanoti maratono distancijos trys prizininkai moterų ir vyrų kategorijoje.
Jiems bus įteikti taurės ir rėmėjų prizai.
X. DALYVIŲ STARTINIS MOKESTIS
Startinis mokestis:
Iki kovo 20d. :
Klajoklio distancija – 15€
Klajokliuko distancija – 10€
Kovo 21d .- Balandžio 8d.:
Klajoklio distancija – 17€
Klajokliuko distancija- 11€
Renginio dieną:
Klajoklio distancija – 20€
Klajokliuko distancija – 12€
Dalyvių startinis mokestis negrąžinamas.
Registracijos perleidimas kitam dalyviui – 5€.
XI. DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS
Numeriai bus išduodami starto vietoje 2022-04-10 nuo 10.00val
Registracija vykdoma:
https://tickets.paysera.com/lt/event/klajoklio-maratonas-21
XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Bėgimo varžybas organizuoja VšĮ „Maratomanija“ ir „Bėgimo namai”.
Bėgimo organizatoriai pasilieka teisę, reikalui esant, keisti varžybų taisykles.
Kilus klausimams galite skambinti tel.: +370 615 32233 (Valdas). Taip pat galite rašyti elektroniniu paštu maratonas.klajoklis@gmail.com