NUOSTATAI

Bėgimas basomis pajūrio smėliu, kedenant plaukus švelniam pajūrio vėjui… Ar gali būti dar kas nors geriau?

Pirmą kartą organizuojamas bėgimas basomis pajūrio smėliu jums suteiks nepakartojamų ir ilgam neišdildomų įspūdžių.

 

I. BENDROJI DALIS
VšĮ „Maratomanija”  2023 m. liepos 1d. rengia bėgimą basomis „Pajūrio Basatlonas”.

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. Populiarinti bėgimo kultūrą Lietuvoje.
 2. Populiarinti bėgimą basomis.
 3. Viešinti renginį, garsinant Klaipėdą ir Smiltynę.
 4. Išsiaiškinti ir apdovanoti geriausius bėgikus.

III. RENGINIO ORGANIZATORIŲ ATSAKOMYBĖ IR PAREIGOS
1. Registruoti renginio dalyvius, pagaminti ir išduoti numerius.
2. Išmatuoti trasą bei techniškai paruošti ją varžyboms
3. Reklamuoti renginį.
4. Suderinti su Klaipėdos miesto savivaldybe renginio pravedimą.

IV. VARŽYBŲ VIETA, LAIKAS IR NUOTOLIAI

2023 m. liepos 1d. 11.00val., Klaipėda, Smiltynė, Kopgalis, palūdimys prie  Pietinio molas.

Bėgimo „Pajūrio Basatlonas” bėgikai galės varžytis šiose rungtyse:

Distancijos:  500 m, 2.5 km, 5 km, 10 km

 1. 500 m – Startas 11.00;
 2. 2.5 km, 5 km ir 10 km – Startas 11.15. 

Virtualus bėgimas:

Distancijos: 3km, 6km, 9km.

Bėgimas vyksta basomis!

 

V. LAIKO LIMITAS

Visoms distancijoms skiriamas 1,5 val. limitas.

VI. DALYVIAI

1.Varžybose gali dalyvauti visi norintys, užsiregistravę, pasitikrinę sveikatą ir susipažinę su bėgimo nuostatais. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia ir niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų.
2. Bėgikai, atsiimdami numerį, privalo turėti asmens dokumentą. Už nepilnamečius, dalyvaujančius renginyje atsako jų tėvai, globėjai arba treneris.
3. Kiekvienas dalyvis užsiregistruodamas savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai, be atskiro sutikimo, naudoti rinkodaros tikslais.

VII. SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

 1. Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.
 2. Jei užsiregistravęs dalyvis nori keisti rungtį:
  2.1 į trumpesnę, jis turi sumokėti rungties keitimo mokestį – 5 EUR.
  2.2 į ilgesnę, jis turi primokėti startinio mokesčio skirtumą, pagal šiai dienai galiojantį ilgesnės rungties startinį mokestį bei rungties keitimo 5 EUR mokestį.
  2.3 Dalyvio startinis mokestis negrąžinamas ir neperleidžiamas kitam dalyviui.
  2.4 Dalyvio duomenų atnaujinimo, keitimo mokestis 5 EUR. 
  2.5 Registracijos, dalyvio duomenų keitimo mokestį pervesti į  VšĮ Maratomanija sąskaitą SWEDBANK: LT 39 7300 0101 5760 4275.
 3. Kiekvienas dalyvis varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje.
 4. Kiekvienas bėgimo dalyvis turi prisitvirtinti laiko matavimo elektroninę mikroschemą ant marškinėlių. Jeigu mikroschema nebus pritvirtinta tinkamai, dalyvio laikas nebus fiksuojamas ir tokie dalyviai nebus įtraukti į varžybų protokolą.
 5. Varžybų dalyviams nukrypti nuo bėgimo trasos (be teisėjo leidimo) yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.
 6.  Bet kokios dalyvių pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų vyr. teisėjui ne vėliau kaip per 30 minučių po varžybų pabaigos. Dalyvis, pateikdamas pretenziją, privalo sumokėti 30 eurų mokestį, kuris grąžinamas tik tuo atveju, jeigu apeliacinė komisija (maratono direktorius, vyr. teisėjas) pretenziją patenkins. Kol dalyvis nesumoka šio mokesčio, pretenzijos nesvarstomos.
 7. Renginio organizatoriai neatsako už dalyvių sveikatą ar sveikatos sutrikimus, patirtus bėgimo metu. Dalyviai privalo patys asmeniškai pasitikrinti sveikatą.
 8. Kiekvienas dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą laisvai ir be atskiro sutikimo naudotų rinkodaros tikslais, pvz., socialiniuose tinkluose, internetinėje svetainėje ir kt.

VIII. SPECIALŪS PUNKTAI TRASOJE
Trasoje bus įrengta vandens bei  maitinimo stotelė, kuriose varžybų metu dalyviams bus dalinami gėrimai – vanduo, Cola, gaivieji gėrimai, vaisiai, sausainiai, užkandžiai.

IX. APDOVANOJIMAI

9 km rungties apdovanojimai:
• 1 – 3 vietas užėmę vyrai ir moterys – rėmėjų prizai, taurės, medaliai;
• Visiems, pasiekusiems finišą per kontrolinį laiką – atminimo medaliai ir rėmėjų dovanos;
6 km rungties apdovanojimai:
• 1 – 3 vietas užėmę vyrai ir moterys – rėmėjų prizai, taurės, medaliai;
• Visiems, pasiekusiems finišą per kontrolinį laiką – atminimo medaliai ir rėmėjų dovanos;
3 km rungčių apdovanojimai:
• 1 – 3 vietas užėmę vyrai ir moterys – rėmėjų prizai, taurės, medaliai;
• Visiems, pasiekusiems finišą per kontrolinį laiką – atminimo medaliai ir rėmėjų prizai;

500m bėgimas:
Visiems įveikusiems distanciją – atminimo medaliai.

Visi dalyviai po finišo ir rezultatų paskelbimo galės parsisiųsti skaitmeninius DIPLOMUS!

 

 

X. DALYVIŲ STARTINIS MOKESTIS 

Distancija 1 – 50 dalyvis 51 – 100 dalyvis 101 – 150 dalyvis 151 – 200 dalyvis 201 – 250 dalyvis 250 – 280 dalyvis Renginio dieną
500m 6 Eur 8 Eur  10 Eur 11 Eur 12 Eur 13 Eur 15 Eur
2.5 km 12 Eur 13 Eur  14 Eur 15 Eur 16 Eur 17 Eur 20 Eur
5 km 12 Eur 13 Eur 14 Eur 15 Eur 16 Eur 17 Eur 20 Eur
10 km 12 Eur 13 Eur 14 Eur 15 Eur 16 Eur 17 Eur 20 Eur
Virtualus bėgimas  17 Eur 17 Eur 17 Eur 17 Eur 17 Eur 20 Eur

Dalyvio startinis mokestis negrąžinamas. Norint perleisti registraciją kitam dalyviui mokamas 5€ mokestis.

XI. DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS

 1.  Registracija atidaroma 2023m. kovo 1d.
 2. Visi dalyviai gali registruotis interneto svetainėje  https://www.maratonai.lt/registracija/basatlonas/
 3. Išankstinė internetinė registracija sustabdoma 2023 m. birželio 29 d. 19.00 val. Vėliau bus galima registruotis tik starto vietoje  renginio dieną.
 4. Numeriai bus dalinami renginio dieną (07.01) nuo 9.00 starto vietoje.

XII. VIRTUALUS BĖGIMAS

 1. Virtualaus bėgimo metu bėgama viena iš šių distancijų: 3km, 6km arba 9km.
 2.  Laiką bėgimo dalyviai matuoja savarankiškai bėgdami savo pasirinktoje saugioje trasoje, naudodami bet kokią viešai ir laisvai prieinamą sporto programėle (pvz.: Strava, Nike Run Club, Garmin ir kitos), išmaniųjų laikrodžių nuotraukos ir pan., svarbiausia, kad aiškiai būtų matomas įveiktas atstumas ir laikas.
 3. Virtualių varžybų dalyviai savo asmeninį rezultatą privalo atsiųsti el.paštu basatlonas@gmail.com.
 4. Dalyvis savo pasirinktą trasą turi įveikti biželio 25 – liepos 1 dienomis. Rezultatai patvirtinami, tikslinami bei įtraukiami į protokolą iki liepos 2 dienos 18.00val.
 5. Jūsų pasiektas rezultatas bus viešai skelbiamas oficialiame varžybų protokole ir varžybų puslapyje, skiltyje „Rezultatai“.
 6. Finišavus bėgime „Pajūrio Basatlonas” virtualiame bėgime ir pateikus rezultatą, Jums Jūsų nurodytu paštu bus išsiųstas medalis (susimokėjus siuntimo mokestį: siunčiant Lietuvoje – 3€, siunčiant užsienyje – 2×3€).  Dalyviai norintis gauti medalį paštu privalo kartu su rezultatu parašyti savo adresą ir telefono numerį į el.paštą: basatlonas@gmail.com. Dalyvio medaliai bus atsiųsti iki liepos 31 d.
 7. Virtualaus bėgimo kaina – 17€.

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Bėgimo organizatoriai pasilieka teisę, reikalui esant, keisti varžybų taisykles.

Iškilusiais klausimais galima kreiptis : maratomanija@gmail.com arba tel.: +37061532233.